Termický Kurz


Letošní rok proběhne celoroční kurz koučinku 2024, který bude zahrnovat i termickou část výuky a nahradí tak klasické termické kurzy.

S pomocí metodiky se budete samostatně, ale i na online setkáních, zdokonalovat ve třech základních tématech. Cílem tohoto programu je jediné: stát se bezpečnějším, lepším a výkonnějším pilotem. Tento kurz představuje základní kroky k dosažení bezpečnosti a radosti z létání."

A proč? Protože posouvání představuje neustálý proces, který nás vede k novým úrovním úspěchu a pochopení. Když se snažíme posouvat hranice toho, co umíme, otevíráme tím dveře Novým zážitkům. Důležité je si uvědomit, že tento proces, nebo lépe učení se, není nikdy u konce. Je to nekonečná cesta, na které se učíme, rosteme a vyvíjíme. A právě v této snaze nacházíme motivaci a inspiraci a naše vášeň tak roste. Ale každý krok k poznání vyžaduje odvahu překročit hranice známého a otevřít se novým výzvám a příležitostem. Myslím, že touha po poznání je naší základní přirozeností stejně jako hledání smyslu a porozumění světu kolem.

 

Fotogalerie:

Přihlásit se do kurzu

Přihlásit se k odběru novinek

Přihlásit se