Koučink pro rok 2024


Objevte, co vám přinese Celoroční kurz koučinku 2024

  S pomocí metodiky se budete samostatně, ale i na online setkáních, zdokonalovat ve třech základních tématech. Cílem tohoto programu je jediné: stát se bezpečnějším, lepším a výkonnějším pilotem. Tento kurz představuje základní kroky k dosažení bezpečnosti a radosti z létání."

  A proč? Protože posouvání představuje neustálý proces, který nás vede k novým úrovním úspěchu a pochopení. Když se snažíme posouvat hranice toho, co umíme, otevíráme tím dveře Novým zážitkům. Důležité je si uvědomit, že tento proces, nebo lépe učení se, není nikdy u konce. Je to nekonečná cesta, na které se učíme, rosteme a vyvíjíme. A právě v této snaze nacházíme motivaci a inspiraci a naše vášeň tak roste. Ale každý krok k poznání vyžaduje odvahu překročit hranice známého a otevřít se novým výzvám a příležitostem. Myslím, že touha po poznání je naší základní přirozeností stejně jako hledání smyslu a porozumění světu kolem.

 

   A proto se připravte na dvou a půl denní kurz, který vám

poskytne metodiku k získání základní dovednosti v oblasti,


• 1. techniky pilotáže, kde budeme ladit váš skill což bude hlavně technika pilotáže ve všech fázích letu.

• 2. know how, tam spadá komplexní znalosti od výběru terénu po předpověď počasí a taktiky jednotlivých přeskoků mezi stoupáky atd.

• 3. psyché, Jak získat cit pro padák, vnímat intuici, být svobodný ve svých rozhodnutích, pracovat se strachem jako s učitelem a neposlední řadě objevit a kultivovat svého vnitřního orla - to jsou otázky, které se týkají psyché.Základní metodiku, kterou dostanete jako návod pro vaše studium budou navazovat večerní Online setkání, kde společně budeme řešit nejen rozbory konkrétních situací a letových dní, ale i vaše otázky.
Metodika je zpracovaná z části jako video manuály sloužící k výuce.

Nemusíte mít obavy z toho, že tempo výuky bude pro vás příliš rychlé nebo pomalé. Tempo si budete volit sami, a výuka je rozdělena do tří úrovní, které na sebe navazují, ale také se vzájemně prolínají. Základní znalosti tvoří kořeny a nosnou páteř veškerého poznání. Jsou jako pevný základ, na kterém stavíme celou stavbu našeho vzdělání. Bez nich jsme jako strom bez kořenů, ohrožení každým větrem a změnou. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost budování těchto základních znalostí, právě v nich tkví vaše síla a schopnost adaptace na změny a výzvy, které vám nejen létání přináší.

 

úroveň _ Basic

Základní úroveň se zaměřuje na:

1. Ovládání padáku které je klíčové pro bezpečnost pilota. V této fázi výuky se na něj klade největší důraz. Také se budeme zaměřovat na cit pro křídlo, což výrazně ovlivní váš let a zlepší bezpečnost.

2. Pojednáváme o základech termického létání, počasí a čtení terénu. Cílem je naučit se udržet ve vzduchu co nejdéle za různých podmínek. Tyto dovednosti jsou základní pro létání na všech úrovních.

3. Důležitá je také mentální připravenost. Budete se učit soustředit a rozšířit svou pozornost před startem, abyste vnímali i samotný okamžik startu. V této části budeme pracovat na se strachem nebo obavami před a během letu. Budete hodnotit vaše rozhodnutí a sledovat mentální stav po každém letu.
4. Rozbor tracklogu pomůže pochopit a úvést v praxi základní pravidla termického letu, čímž budeme rozvíjet vaše know-how. Během dlouhého cross-country letu se musíte rozhodnout maximálně 20krát, a pokud uděláte 18 správných rozhodnutí, stáváte se opravdovým pilotem.

 

 

 

Úroveň Advanced:

Hlavním cílem výuky je opět bezpečnost a technika pilotáže, která je základním pilířem dovedností pilota. V této fázi výuky se také soustředíme na termické dovednosti, jak navazovat a dohledávat stoupavé proudy, jak a kam se vydávat na první XC.

Tyto dvě úrovně tvoří základ bezpečného létání. Abychom si mohli plně užívat letu s radostí a svobodou, je nezbytné mít důvěru v naše schopnosti. Tuto důvěru si však můžeme získat pouze prostřednictvím získání potřebných znalostí a dovedností.


Úroveň Cross-country:

Hlavním cílem výuky je naučit se plánovat XC přelety na delší vzdálenosti (100+). Ukážeme si, co je důležité pro vaši bezpečnost a efektivitu během letu. Naučíte se lépe a rychleji vyhledávat stoupavé proudy rozhodovat a správně je využívat. Rychleji dokázat rozhodovat ke prospěšné změně a zefektivnit svůj výkon.

Přihlásit se do kurzu

Přihlásit se k odběru novinek

Přihlásit se